HD32.3TC Senseca Thermal Microclimate PMV-PPD / WBGT

Model: HD32.3TC – HD32.3TCA

Nhà sản xuất: Senseca

Đại lý phân phối: Song Thành Công

Liên hệ tư vấn: 0372753272 (Mr.Huy)