Gefran – QE1008-W – Cảm biến đo biến dạng từ tính – STC Vietnam

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com