Gill Instruments Vietnam

Gill Instruments Vietnam – Song Thành Công phân phối tại Việt Nam

Giới Thiệu Gill Instruments Vietnam

Gill Instruments Vietnam được thành lập vào năm 1988, phát triển máy đo gió siêu âm cho thị trường đo lường khí tượng và thương mại. Công ty được sở hữu 100% bởi gia đình Gill với cơ sở sản xuất và phát triển sản phẩm đặt tại Anh.

Sản phẩm Gill Instruments Vietnam

Các sản phẩm của Gill được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong những môi trường đầy thách thức và trong ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao nhất. Sản phẩm đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn Lloyds Register, ATEX và FAA.

Ba dòng sản phẩm chính:

 • Weather stations
 • 2 Axis wind sensors
 • 3 Axis wind sensors

Ứng dụng Gill Instruments Vietnam

Cảm biến gió siêu âm và trạm thời tiết của Gill được triển khai trên nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. Khả năng cung cấp dữ liệu chính xác, có độ tin cậy cao, ít hoặc không cần bảo trì, đã thúc đẩy việc sử dụng chúng trong những môi trường nguy hiểm và khắc nghiệt nhất để đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả và theo dõi các thông số quan trọng của nhiều ngành công nghiệp.

Sản phẩm chi tiết

1.     MaxiMet:

Link: https://gillinstruments.com/compare-weather-stations/maximet-weather-station/

 • Cảm biến chất lượng cao cung cấp các phép đo đáng tin cậy
 • Có thể định cấu hình thành đầu ra một dòng để thu thập dữ liệu dễ dàng
 • Chế độ năng lượng thấp cho các ứng dụng nhạy cảm với nguồn điện
 • Bảo trì tối thiểu đảm bảo chi phí sở hữu thấp
 • Thiết kế tích hợp, đa cảm biến giúp giảm chi phí triển khai
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật
List code:
1957-0200-60-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
 1957-0200-60-100 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
 1957-0300-00-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0500-60-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0500-60-100 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0501-60-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0501-60-100 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0600-60-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0600-60-100 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0560-60-000 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
1957-0560-60-100 MaxiMet Popular Sensors Cảm biến phổ biến MaxiMet
 1957-0240-60-000 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
 1957-0240-60-100 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0301-00-000 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0400-00-000 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0550-60-000 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0550-60-100 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0551-60-000 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1957-0551-60-100 MaxiMet Sensors Cảm biến MaxiMet
1405-PK-069 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet
026-03156 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet
1405-10-080 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet
1771-PK-115 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet
1405-30-056 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet
1957-10-065 MaxiMet Accessories Phụ kiện MaxiMet

 

2.     ​MetConnect:

Link: https://gillinstruments.com/compare-weather-stations/metconnect-weather-station/

 • Trạm thời tiết đa thông số với đầu vào cho cảm biến bổ sung
 • Thiết kế linh hoạt có thể được điều chỉnh theo yêu cầu ứng dụng
 • Cảm biến tích hợp chất lượng cao
 • Cấu trúc chắc chắn với đầu nối được xếp hạng IP cao
 • Cảm biến chất lượng cao cung cấp các phép đo đáng tin cậy
 • Có thể định cấu hình thành đầu ra một dòng để thu thập dữ liệu dễ dàng
 • Đầu vào kết nối có sẵn cho các cảm biến bổ sung do người dùng lựa chọn
 • Kết nối dễ dàng và yêu cầu bảo trì tối thiểu
 • Kết cấu thép không gỉ chắc chắn cho môi trường đầy thách thức
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật
1733-PK-110 MetConnect Sensors Cảm biến MetConnect
 1733-PK-120 MetConnect Sensors Cảm biến MetConnect

 

3.     WindSonic

Link: https://gillinstruments.com/compare-2-axis-anemometers/windsonic-2axis/

 • Cảm biến gió siêu âm chất lượng cao, đa năng
 • Độ chính xác cao, đo gió chi phí thấp
 • Độ tin cậy tuyệt vời, bảo trì thấp
 • Mô hình và đầu ra phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau
 • Đo chất lượng cao lên tới 60m/s (216 km/h) khi sử dụng bình thường
 • Có sẵn các mẫu có tốc độ lên tới 75m/s (270 km/h) cho các điều kiện khắc nghiệt
 • Các mô hình không được làm nóng và làm nóng để phù hợp với điều kiện và nguồn điện sẵn có
 • Không cần bảo trì, đảm bảo chi phí sở hữu thấp
 • Một loạt các giao thức đầu ra đảm bảo tích hợp dễ dàng
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật
1405-PK-038 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-040 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-100 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-068 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-072 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-073 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-110 WindSonic 60 Sensors Cảm biến WindSonic 60
 1405-PK-400 WindSonic 75 Sensors Cảm biến WindSonic75
 1405-PK-420 WindSonic 75 Sensors Cảm biến WindSonic75
 1405-PK-430 WindSonic 75 Sensors Cảm biến WindSonic75
 1405-PK-300 WINDSONIC METAL Kim loại gió
 1405-PK-301 WINDSONIC METAL Kim loại gió
 1405-PK-200 WINDSONIC METAL Kim loại gió
 1405-PK-201 WINDSONIC METAL Kim loại gió

 

4.     WindUtra

 • Link: https://gillinstruments.com/compare-2-axis-anemometers/windultra/
 • Cảm biến gió siêu âm nhỏ gọn, chất lượng cao
 • Độ chính xác cao, thiết kế tiết kiệm không gian
 • Dễ dàng cấu hình và cài đặt
 • Xếp hạng IP cao và hệ thống sưởi tích hợp.
 • Đo chất lượng cao lên tới 75m/s (270km/h)
 • Tùy chọn gắn sáng tạo để cài đặt dễ dàng
 • Thiết kế nhỏ, nhẹ
 • Sưởi ấm tiêu thụ điện năng thấp
 • Một loạt các giao thức đầu ra tiêu chuẩn công nghiệp
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật
 • Máy đo gió siêu âm nhỏ gọn WindUltra đã được phát triển để sử dụng trong nhiều ứng dụng. WindUltra là máy đo gió nhỏ nhất và nhẹ nhất của Gill. Nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng trên đất liền hoặc trên biển để đo độc lập hoặc là một phần của hệ thống giám sát hoặc đo lường lớn hơn. WindUltra có thiết kế chắc chắn, khả năng đo lường chính xác, dễ cài đặt và sử dụng.

 

1416-PK-210-11 WINDULTRA Thiết bị đo gió siêu âm
 1416-PK-210-12 WINDULTRA Thiết bị đo gió siêu âm
 1416-PK-210-21 WINDULTRA Thiết bị đo gió siêu âm
 1416-PK-210-22 WINDULTRA Thiết bị đo gió siêu âm

 

5.     WindObserver:

Link: https://gillinstruments.com/compare-2-axis-anemometers/windobserver-2axis/

 • Đo gió chính xác
 • Kết cấu thép không gỉ chắc chắn
 • Mô hình cho khu vực hàng hải, hàng không và khu vực nguy hiểm​
 • Đo gió chất lượng cao lên tới 65m/s (234 km/h) khi sử dụng bình thường
 • Có sẵn các mẫu có tốc độ lên tới 90m/s (324 km/h) cho các điều kiện khắc nghiệt
 • Các mô hình không được làm nóng và làm nóng để phù hợp với ứng dụng và nguồn điện sẵn có
 • Kết cấu thép không gỉ chắc chắn cho môi trường đầy thách thức
 • Có sẵn các mẫu an toàn nội tại (chứng nhận ATEX, IECEx & UKEX)
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật

 

1390-65-B-1XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/90
 1390-65-B-2XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/91
 1390-70-B-1XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/92
 1390-70-B-3XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/93
 1390-75-B-1XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/94
 1390-75-B-3XX * WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/95
1390-XX-B-X1X WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/96
1390-XX-B-X2X WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/97
1390-XX-B-X3X WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/98
1390-XX-B-X4X WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/99
1390-XX-B-XX1 WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/100
1390-XX-B-XX2 WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/101
1390-XX-B-XX3 WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/102
1390-XX-B-XX4 WindObserver 65/70/75/90 Sensors Cảm biến WindObserver 65/70/75/103
 1390-PK-026 WindObserver II & WindObserver Remote Head Sensors Cảm biến đầu từ xa WindObserver II & WindObserver
 1390-PK-026/10m WindObserver II & WindObserver Remote Head Sensors Cảm biến đầu từ xa WindObserver II & WindObserver
 1390-PK-027 WindObserver II & WindObserver Remote Head Sensors Cảm biến đầu từ xa WindObserver II & WindObserver
 1390-PK-027/10m WindObserver II & WindObserver Remote Head Sensors Cảm biến đầu từ xa WindObserver II & WindObserver
 1390-PK-240 WindObserver II & WindObserver Remote Head Sensors Cảm biến đầu từ xa WindObserver II & WindObserver

 

6.     WindMaster:

Link: https://gillinstruments.com/compare-3-axis-anemometers/windmaster-3axis/

 • Cảm biến gió 3 trục (3D) chất lượng cao, đa năng
 • Đo gió hoặc luồng không khí siêu âm 3 trục có độ chính xác cao
 • Tốc độ đầu ra nhanh chóng và đáng tin cậy lên tới 32Hz
 • Các ứng dụng thương mại và khoa học trên đất liền và trên biển
 • Máy đo gió siêu âm 3 trục WindMaster được sử dụng để thu thập thông tin có giá trị cao bởi nhiều khách hàng. Người dùng bao gồm các nhà khảo sát địa điểm năng lượng gió, kỹ sư quân sự và các nhà khoa học nghiên cứu. WindMaster cũng đã được một số OEM và nhà tích hợp hệ thống toàn cầu chọn làm cảm biến cốt lõi trong hệ thống của họ.
 • Các mô hình cũng có sẵn với thiết kế đầu nằm ngang để phân tích dòng chảy dọc có độ chính xác cao hoặc thiết kế đầu vuông góc cho các tình huống lắp đặt hạn chế.
 • Các phép đo 3 trục (3D) chất lượng cao lên tới 65m/s (234 km/h) tùy thuộc vào kiểu máy
 • Báo cáo dữ liệu lên tới 20Hz với tùy chọn lên tới 32Hz
 • Dữ liệu số 12 bit với các tùy chọn cho đầu ra kỹ thuật số hoặc tương tự 14 bit
 • Thiết kế và xây dựng mạnh mẽ
 • Nhiều thiết kế cơ khí hỗ trợ nhiều ứng dụng
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật
1590-PK-020/W WindMaster Sensors Cảm biến WindMaster
1590-PK-130/W WindMaster Sensors Cảm biến WindMaster
32Hz OUTPUT WindMaster Sensors Cảm biến WindMaster
1561-PK-020/W WindMaster Pro Sensors Cảm biến WindMaster Pro
1951-PK-020 WindMaster HS Sensors Cảm biến WindMaster HS

 

7.     Research:

Link: https://gillinstruments.com/compare-3-axis-anemometers/research-3axis/

 • Nghiên cứu chất lượng cảm biến gió siêu âm 3 trục (3D)
 • Máy đo gió nghiên cứu có độ chính xác cao chuyên dụng
 • Tốc độ đầu ra nhanh đáng tin cậy lên tới 100Hz
 • Được thiết kế cho mục đích khí tượng, khoa học và thương mại
 • Dòng sản phẩm máy đo gió siêu âm 3 trục của Gill Research cung cấp cho người dùng một số dụng cụ khác nhau. Phạm vi này được đánh giá cao dựa trên chất lượng của các phép đo và được các chuyên gia được công nhận sử dụng để thu thập dữ liệu mà họ phản hồi cho nghiên cứu và ấn phẩm của mình.
 • Phạm vi Nghiên cứu bao gồm các mô hình có cấu hình đầu nằm ngang để phân tích dòng chảy thẳng đứng có độ chính xác cao, với sự gián đoạn tối thiểu từ hình dạng máy đo gió. Những mô hình này có máy đo độ nghiêng tích hợp để hỗ trợ việc lắp đặt trên tháp hoặc cột buồm.
 • Nghiên cứu các phép đo 3 trục (3D) chất lượng với tốc độ đầu ra lên tới 100Hz
 • Đầu đối xứng và bất đối xứng có sẵn để phù hợp với ứng dụng
 • Tốc độ gió lên tới 45 m/s (162 km/h), đo hướng gió 0-359°
 • Có sẵn với đầu ra kỹ thuật số 14 bit (RS422/RS232) hoặc đầu ra analog
 • Hiệu chuẩn riêng lẻ theo tiêu chuẩn để đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao
 • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn kỹ thuật

8.     Wind Displays:

Link: https://gillinstruments.com/gill-wind-display/

 • Hiển thị tốc độ và hướng gió
 • Định dạng khí tượng và biển
 • Dấu hiệu rõ ràng về tốc độ gió, sự thay đổi hướng và dữ liệu gió giật.
 • Đầu ra kỹ thuật số
 • Gió giật tối đa
 • Hướng gió 0-360°
 • Lựa chọn đơn vị: m/s, hải lý, km/h, mph hoặc Beaufort
 • Tốc độ gió trung bình 2/10 phút
 • Biến đổi gió

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.